ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 441
    ارسال پزشک یا پرستار
    باز

    پاسخ ها